Školní tým

Naďa Kalousková

koordinátorka Montessori tříd, učitelka českého jazyka, matematiky a kosmické výchovy


Hana Konopáčová

asistentka pedagoga


Lukáš Pelc

učitel tělesné a hudební výchovy


Mary Jean Špetlová

učitelka anglického jazyka